چالش های مدیریت ریسک

چالش های مدیریت ریسک

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله ۲ دقیقه می باشد

مقدمه

در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها ، وظایف، فعالیت ها ، فرایندها و افراد را دارا باشند در چنین محیط های پیچیده ای سازمان ها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیری های مهم شان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک موثر که بر مبنای اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.

مدیریت ریسک تنها مختص سازمان ها نمی شود، بلکه کسب و کار کوچک و حتی کسب و کار خانگی نیز باید از مدیریت ریسک بالایی بهره مند باشد تا بتواند در کاری که شروع کرده اند حداکثر موفقیت را بدست آورند.

ریسک

در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش وری منجر به پیامد های ناخوشایند و ناخواسته گردد.
به احتمال به وجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین ریسک می گویند

مدیریت ریسک

عبارت است از فرایند مستند سازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و به کارگیری معیار هایی که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.

فرایند مدیریت ریسک شامل

۱٫    تشخیص ریسک
۲٫    تشخیص و تعریف نیازها
۳٫    تجزیه و تحلیل ساختار ریسک ها
۴٫    گردآوری و طبقه بندی اطلاعات
۵٫    تدوین استراتژی رویارویی با ریسک ها
۶٫    نظارت و پیگیری

این فرایند شامل انجام فعالیت هایی است که جهت کاهش احتمال رویداد و شدت تاثیر هر ریسک تعیین شده اند. فرایند مدیریت ریسک بدین جهت انجام می شود که اطمینان یابیم تمامی ریسک ها به طور رسمی مشخص شده، رتبه بندی شده، مورد نظارت قرار گرفته و از رویداد آنها جلوگیری شده یا از تاثیر آنها کاسته شود.

در مدیریت ریسک مطلوب یک فرایند اولویت بندی منظور گردیده که از طریق آن ریسکهایی با بیشترین زیان دهی و بالاترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسکهایی با احتمال وقوع کمتر و زیان دهی پایین تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می گیرند. درعمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک هایی که احتمال وقوعشان بالا و زیان دهی شان پایین و ریسک هایی که احتمال وقوعشان پایین و زیان دهی شان بالاست، ممکن است به طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرند. بنابراین می توان ریسک های موجود در سازمان را از این دو بعد نیز طبقه بندی کرد که در شکل نشان داده شده است.

هدف از مدیریت ریسک پروژه این است که به حامیان مالی پروژه و تیمهای پروژه برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد راه حل های جایگزین کمک می کند. مدیریت ریسک تیم پروژه را تشویق می کند که روش های مناسبی را در پیش بگیرند تا تاثیرات منفی بر محدوده، هزینه، برنامه پروژه و همچنین مدیریت در بحران را کمینه کنند. بدون فرایند مدیریت ریسک مناسب رسیدن به اهداف مورد نظر در موارد مالی، زمانی و کیفی با خطر مواجه می‌شود فرایند مدیریت ریسک تنها در زمانی که فاز اجرای پروژه تکمیل می‌شود به اتمام می‌رسد.

اگر مدیریت ریسک به درستی صورت پذیرد برنامه ریزی های انجام شده به سهولت انجام می شود و ما چالش کم تری در مدیریت زمان خواهیم داشت

نتیجه گیری

دنیای کسب و کار امروز بسیار انعطاف پذیر می باشد، بنابراین سازمان ها برای حفظ بقا در کسب و کار خود نیازمند مدیرانی زبده و کارآزموده هستند. این مدیران باید بتوانند در مواقع حیاتی و مهم قدرت خطر کردن داشته باشند تا بتوانند سازمان با تصمیمات خود به اهداف عالی نزدیکتر گرداند. ارزیابی ریسک قبل از وقوع شرایط بحرانی در یک سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابر این این کار هرچقدر دقیق تر صورت پذیرد سازمان می تواند اقدامات پیشگیرانه جهت مواجهه با آن را تدارک ببیند و در مسیر رسیدن به موفقیت گام های محکم تری را بردارد.

استیو جابز مدیر کارخانه اپل نیز می گوید “برای موفقیت های بزرگ گاهی لازم است ریسک های بزرگ بکنید”

چنانچه موفق به اتمام این مقاله در مدت زمان تخمینی نشده اید به سایت تست تندخوانی مراجعه نمایید

این مطلب را حتما بخوانید :  اصول کلی مدیریت تکنولوژی

خواهشمندیم با دیدگاه سازنده خود ما را در ارائه هرچه بهتر مقالات یاری نمایید

تیم آموزشی ماهان تیموری

نویسنده: ماهان تیمورری – صابر خلیلی

ارائه دهنده آموزش های کسب و کار ، کارآفرینی ، مدیریت برند

برای دانلود فایل PDF روی لینک زیر کلیک نمایید

با عرض پوزش تصویر فایل دانلود درست بارگذاری نشده است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s