صفر تا صد مدیریت کنترل

مقدمه

مدیریت کنترل فراگردی است که فعالیت انجام شده با برنامه های پیش بینی شده سازمان تطبیق داده می شود. به بیان دیگر روش ها و ساز و کارهایی است که مدیران برای کسب اطمینان از سازگاری عملکرد افراد با سیاست ها و اهداف سازمان به کار می گیرند. مدیریت کنترل از دو رکن اصلی یعنی ارزیابی و پیگیری تشکیل شده است. مدیریت کنترل توسط مدیران عالی سازمان صورت می پذیرد، تمامی فعالیت های سازمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و میزان انحراف از اهداف مشخص می شود و اگر نیاز باشد استراتژی های جدیدی اتخاذ می شود.

بخش نظارت مدیریت کنترل شامل

•    نظارت آشکار

یعنی اینکه مدیر مستقیما وارد عمل شده و به عموم کارها نظارت دارد. مدیر سازمان به طور مستقیم به تمامی بخش های سازمان سرکشی کرده و به بررسی فعالیت های سازمان می پردازد.

•    نظارت درونی

با انجام کارهای فرهنگی تلاش می کنیم باوری را در افراد سازمان ایجاد کنیم که خود افراد به یک تعهد و باور خود کنترلی دست یابند تا هر شخص متعهد به انجام کار خود گردد

•    نظارت پنهان

آن است که افرادی ناشناس عملکرد کارگزاران را مورد بررسی قرار داده و نتیجه مشاهدات خود را در اختیار مدیر سازمان قرار می دهند. این افراد حکم چشم و گوش مدیر را در سازمان ایفا می کنند. تمامی نقاط قوت و ضعف در بخش های مختلف سازمان را مشاهده کرده و طی گزارش دوره ای به مدیر ابلاغ می کنند.

control-management
فرآیند مدیریت کنترل شامل ۴ مرحله می باشد

•    تعیین ضوابط و معیار های کنترل

مدیران سازمان خط مشی سازمان و قوانینی را که افراد در محیط کار ملزم به اجرای آن می باشند را تعیین می نمایند،معیارهای لازم جهت برخورد با عدم رعایت ضوابط را در نظر می گیرند.تعیین معیارهای کنترل برای نیل به اهداف سازمان صورت می پذیرد.

•    مقایسه عملکرد با اهداف سازمان

عملکرد افراد و مجموعه سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و با اهداف سازمان تطبیق داده می شود معمولا برای این مقایسه از روش های نمونه گیری، گزارش گیری، پیش بینی و مشاهده استفاده می شود

•    تشخیص میزان انحراف

پس از تطبیق اهداف با عملکرد میزان انحراف سازمان از اهداف مورد بررسی قرار می گیرد. با این ارزیابی در صورت لزوم مدیران سازمان راهکارهای مقابله با انحراف را ارائه می دهند.

•    اجرای برنامه و اقدامات اصلاحی

اگر نتیجه عملیات کم تر از حد پیش بینی شده اهداف باشد اقدامات اصلاحی انجام می شود. این اقدامات می تواند در کنار عملیات اجرایی مرحله بعدی و به موازات آن انجام شود

نتیجه گیری

نباید فراموش کنیم که کنترل یک فرآیند پیوسته است و در طول روند اجرای عملیات صورت می پذیرد نه اینکه ما منتظر انحراف از عملیات باشیم و سپس اقدامات کنترلی را انجام دهیم.

چنانچه موفق به اتمام این مقاله در مدت زمان تخمینی نشده اید به سایت تست تندخوانی مراجعه نمایید

این مطلب را حتما بخوانید :  مدیریت دیجیتال چیست

خواهشمندیم با دیدگاه سازنده خود ما را در ارائه هرچه بهتر مقالات یاری نمایید

تیم آموزشی ماهان تیموری

نویسنده: ماهان تیموری – صابر خلیلی
ارائه دهنده آموزش های کسب و کار ، کارآفرینی ، مدیریت زمان

برای دانلود فایل PDF مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

با عرض پوزش تصویر فایل دانلود درست بارگذاری نشده است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s